Vizzulin

vizzulin
vizzulin-logo Proizvođač
Vizzulin

Vizzulin

Pošip je tipična vrsta grožđa za Dalmaciju, ali prije 100 godina uzeo pradjeda današnjih proizvođača sa sjevera Dalmacije u drugačijem okruženju, gdje se i danas u potpunosti untipisch Pošip raste, što je sada puno blaži od onog jugu Pelješca ili otok Korčula je. Za Mario Harapin kao uvoznik 200 hrvatskih proizvoda, pošip od Vizzulin je definitivno u top 3 njegovih najboljih proizvoda.

Badanj,22 320 Drnis, Croatia, delikro.at

Produkte