Produzent:
MasVin

MasVin

O nama

Poljoprivredna zadruga "Maslina i vino" osnovana je 2006.god. s ciljem razvoja ruralnog razvoja prostora Ravnih kotara. Sjedište zadruge je u Polaci. Cilj zadruge je proizvodnja vrhunskih proizvoda kroz maslinarstvo (stolne masline u razlicitim pripremama i ekstra djevicansko maslinovo ulje) i vinogradarstvo (vina vrhunske kvalitete) te proizvoda i ostalih preradevina od smokava. Zadruga ce omoguciti i otkup proizvodnje maslina i maslinova ulja od drugih obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava, te plasman istih proizvoda pod zajednickim imenom, uz posebno korištenje znanja i tehnika vrhunskih strucnjaka.

Ekološki i klimatski uvjeti

Klimatski uvjeti lokacije idealni su za sadnju maslina. Uvjeti osobito pogoduju uzgoju sorti srednje krupnog i krupnog ploda, odnosno maslinika uljnih i stolnih sorti koje se odlikuju velikom otpornošcu na niske temperature. S obzirom na fizicka svojstva tla, potrebna je posebna obrada zemljišta kako bi se ostvarili ekološki uvjeti povoljni za sadnju maslinika. Tlo maslinika u svojoj je osnovi dolomitne površine bogate silikatima. Struktura tla u omjerima je:

40 - 50% pijesak

10 - 20% glina

5-10% skelet

Ostvarivanje ekoloških uvjeta

Ekološki uvjeti tla za podizanje maslinika ostvareni su tako što se, prije svega, pristupilo detaljnom cišcenju zemljišta od svih otpada. Tlo se poravnalo kako bi se izbjeglo nepovoljno miješanje sitnijeg i krupnijeg skeleta nakon cega je slijedila dubinska obrada tla posebnom mehanizacijom, takozvano rigolanje. Izvršeno je kopanje rupa za sadnice dubine 60 – 70 cm, a zbog sastava tla, bio je nužan dovoz novog humusa obogacenog zaštitnim sredstvima kako bi se prokorijenile rupe za sadnice. Tlo je dobro drenirano što omogucuje akumuliranje više vlage u zimskom periodu, odnosno eliminiranje efekata suše u ljetnim periodima. Navodnjavanje tla i sadnica omoguceno je povremeno iz obližnjeg potoka (sezonskog karaktera) koji protjece cijelom dužinom terena. Osim potoka, za potrebe navodnjavanja izgradena su tri akumulacijska bazena sa sustavom napajanja.

Maslinici

Ekološka proizvodnja ekstra djevicanskog maslinovog ulja Na 41 ha ocišcenog i obradenog zemljišta posadeno je 12.000 stabala maslina. Prvi znacajni rod ocekujemo 2009.god. Ukupno ocekivana proizvodnja je 100.000 l ekstra djevicanskog maslinovog ulja i oko 4 vagona jestivih maslina.

ULJNA SORTA

sortaukupno sadnica na 1haukupno sadnica

LECCINO904500

PENDOLINO10500

OBLICA (Olivenöl - Öl Tisch Sorte)1105500

STOLNA SORTA

sortaukupno sadnica na 1haukupno sadnica

PISCHOLINO1005000

TENERA5250

Itrana, Istarska Bjelica, KAROLEA, FRANTOJA, Buza, Drobnica5250

stolne i uljne1005000

Maslinik se podiže prema zadanom rasporedu gdje je najviše moguce posaditi 300 sadnica na 1 ha. Raspored maslinika je 6x6 m, odnosno razmak izmedu redova i sadnica iznosi 6 metara. Rješenje o upisniku proizvodaca u ekološkoj poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji, kojeg je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 19.travnja 2010.g. KLASA: UP/I-320-07/10-01/61, UR BROJ: 525-12-1-0458/10-2.

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA MASLINA I VINO,Polača 61, 23423 POLAČA, Ravni kotari, općina Polača
http://www.masvin-polaca.hr

Proizvodi


Delikroat Logo SmallDelikroat Austria Onlineshop
Delikroat Neubaugasse 60, 1070 Wien Austria +43 660 3767090 DELIKROAT@DELIKRO.AT