Arbacommerce

Fischprodukte von Arbacommerce
Logo von Arbacommerce Proizvođač
ARBACOMMERCE d.o.o. ZADAR

Arbacommerce

Tvrtka

ARBACOMMERCE d.o.o. ZADAR je obiteljska tvrtka osnovana 1994. godine, a trgovina ribom postaje elementom poslovanja 1999. godine. Entuzijazam obavljanja djelatnosti vezanom uz more rezultirao je 2007. godine dovršenjem gradnje vlastitog, suvremenog pogona za preradu ribe u Labinu, u istocnom dijelu istarskog poluotoka, 5 km udaljenom od luke Plomin, najvece ribarske luke na sjevernom dijelu hrvatskog Jadrana. Tu se godišnje preradi 4 tisuce tona sitne plave ribe, prvenstveno srdele i incuna, koja se nabavlja direktno od ribarskih brodova plivarica, opremljenih najmodernijom opremom za ulov, tretman i cuvanje ribe i to u svim vecim lukama na hrvatskom dijelu Jadrana: Rijeci, Puli, Zadru, Splitu i Dubrovniku.

Prerada ribe

U toku jedne godine podijeljene na dvije sezone, u zimskom se periodu, približno od listopada do ožujka, lovi srdela (lat. Sardina Pilchardus), a dalje do rujna incun (lat. Engraulis Encrasicolus). Srdela se smrzava u blokovima (tuneli) i pojedinacno (I.Q.F.) Incun se smrzava, marinira i soli. Da bi imali dobar i kvalitetan proizvod u ribopreradivackoj industriji, prije svega treba osigurati dobru sirovinu. Najbolja lovišta nalaze se na otvorenom Jadranu, u blizini vanjskih otoka, gdje je dno kamenito, more kristalno cisto i kvaliteta ribe vrhunska.

Naši ribari love mrežama plivaricama, koristeci nocu svjetla za skupljanje ribe. Riba se nakon ulova izvlaci iz mora i još živa sprema u tankove sa mješavinom hladnog mora i leda, da bi se postigao efekt „šoka“. Tako tretirana riba dugo održava svježinu.

Uspostavom hladnog lanca BROD-TVORNICA osigurava se dostatna kvaliteta ribe koja ce biti odmah transportirana i preradena u isto tako kratkom vremenskom roku. Dolaskom kamiona u tvornicu riba se sprema u skladište svježe ribe ili se otprema direktno u proizvodnju. Ako je miješana po vrsti i velicini, tada se provlaci preko uredaja za sortiranje ribe, a nakon toga se preraduje na dva nacina: soljenjem ili zamrzavanjem. Nedavno je završena izgradnja novog pogona na istoj lokaciji kojim ce se sadašnji kapaciteti prerade znacajno povecati.

Certifikati

Arbacommerce d.o.o.,Obala kneza Branimira 4a, 23000 Zadar – Kroatien, http://www.arbacommerce.hr/

Produkte